Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

 

INVESTIM PENTRU CREȘTEREA VALORII ADĂUGATE

Societatea FORESTFALT SERVICII SRL, cu sediul în Municipiul Fălticeni, strada Armatei nr.5C, Județul Suceava, specializată în prelucrarea lemnului, a implementat în perioada 12.09.2018-31.12.2019, proiectul “INVESTIM PENTRU CREȘTEREA VALORII ADĂUGATE”, cod SMIS 112565 în cadrul Programului Operaţional Regional (POR 2014-2020), Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Proiectul are o valoare totală de 5.750.150,31 lei, cu finanţare nerambursabilă aprobată de 2.970.360,43 lei, din care 2.524.806,36 lei prin Programul Operaţional Regional din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 445.554,07 lei de la bugetul de stat, în baza contractului de finanţare nr.3099 din 12.09.2018, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
– Diversificarea producției, inclusiv extinderea capacității, prin investiții în 5 mijloace fixe de ultimă generație (ce includ o linie de prelucrare cherestea din busteni, producatori Primultini si Paul, o linie de optimizare fag uscat, produsa de Paul, un incarcator frontal Schaeffer, o masina 4 fete, producator Metalstar si un cazan industrial, producator Sceat) , 2 panouri fotovoltaice, un sistem de iluminat cu LED și un soft special pentru cubare și marcare.
– Creșterea vizibilității și a prezenței în piață prin participarea la un târg internațional, certificarea sistemului de management al calității ISO 9001 și certificarea produselor.
– Crearea unui nou loc de muncă din care unul va fi ocupat de o persoană din categoria persoanelor defavorizate.
Obiectivele au fost realizate în totalitate.

Rezultatele proiectului se reflectă în diversificarea și creșterii capacității de producție, cu ajutorul echipamentelor noi achiziționate.

Impactul proiectului: locul de muncă nou creat, ocupat de o persoană din categoria persoanelor defavorizate, contribuie, alături de creșterea productivității muncii începând cu al doilea an de la finalizarea implementării proiectului, la creșterea veniturilor bugetare și la un standard de viață mai bun.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

*Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro

http://www.inforegio.ro

facebook.com/inforegio.ro